Bioloxía

ÁREAS


Relacionadas co medio ambiente

 • Estudos de impacto ambiental,
 • xestión de espazos naturais,
 • control e depuración de augas residuais,
 • auditorías ambientais,
 •  planificación e ordenación do territorio,
 • conservación e reproducción de especies,
 • restauración e reforestación do medio natural,
 • xestión da contaminación e de residuos,
 • asesoramento científico-técnico,
 • xestión ambiental industrial,
 • estudos ecolóxicos,
 • limnoloxía e bioloxía mariña,
 • servizos ambientais das administracións públicas,
 • prevención de riscos naturais e incendios forestais,
 • dinámica de poboacións (manexo e control).

Productos e Calidade

 • Medicamentos de uso humano e veterinario,
 • análise agroalimentaria,
 • control de calidade na industria alimentaria,
 • biotecnoloxía industrial,
 • acuicultura,
 • produción forestal,
 • xestión sostible de recursos naturais,
 • viveiros e xardinería,
 •  turismo rural-natural,
 • xestión de caza, cosmética, 
 • viveiros e xardinería,
 • plantas medicinais e herboristería,
 •  promoción e desenvolvemento rural.

Sector servizos

 • Prevención de riscos laboráis-saúde laboral,
 • bioloxía do ocio (zoolóxicos, museos, parques temáticos, xardíns botánicos),
 • comportamento animal, 
 • comercial de produtos farmaceuticos e aparellos de laboratorio,
 • divulgación científica,
 • taxaciós e peritaxes,
 • experimentación animal.


Docencia

 • Universitaria,
 • secundaria,
 • educación ambiental,
 • educación para a saúde…


Relacionados coa sanidade

 • Tratamento de augas e epizootias fitosanitarias;
 • desratización, desinfección e desinsectación,
 • análise biolóxica de augas,
 • análise clínico,
 • consello xenético,
 • análise biológico de augas,
 • nutrición e dietética,
 • toxicología,
 • estudios demográficos,
 •  reproducción humana e planificación familiar;
 •  bioquímica, microbioloxía e inmunoloxía,
 • parasitoloxía, 
 • control de axentes biolóxicos patóxenos,
 • investigación científico-sanitaria,
 • sanidade ambiental…

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

 •  Piscifactorías.
 •  Consultorías ambientais.
 •  Xardíns botánicos.
 •  Industria alimentaria.
 •  Organización ecoloxistas.

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal